fbpx

Zásady spracúvania osobných údajov

Pracujeme v súlade s nariadením Európskej únie o Ochrane osobných údajov – general data protection regulation – v skratke GDPR.

Čo to pre vás v skratke a zrozumiteľne znamená?

Na našich stránkach deepen.sk a zdravedychanie.sk prevádzkujeme blog, máte možnosť si stiahnuť dokumenty zdarma, či objednať naše služby, alebo vstupenky na lekcie, kurzy, semináre a workshopy.

Na základe týchto úkonov spracuvávame osobné údaje – ukladáme si ich pre potreby účtovníctva, triedime ich, používame ich na analýzu návštevnosti webových stránok a lepšie cielenie reklamy.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: objednávkové a rezervačné formuláre, stiahnutie dokumentov zdarma a podobne.

Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Ďalej podrobne rozpíšeme aké údaje uchovávame za akým účel, teda s akým právnym titulom.

Aké údaje teda uchovávame a za akým účelom (s akým právnym titulom)?

Cookies – váš poskytovateľ internetu vám priradil špeciálne číslo, čiže IP adresu. IP adresa je váš osobný údaj a využívame ju v rámci cookies.

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

V skratke – na základe systému cookies vás nezaťažujeme zbytočným obsahom, ktorý vás nezaujíma.

Rezervácia, objednávka služieb, vstupeniek, alebo produktov – na objednanie služby,  vstupenky (na workshop alebo seminár) alebo produktu potrebujeme spracovať vaše osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Spracovávame najmenší možný rozsah údajov: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email, platobné údaje.

Pri Právnických osobách spracovávame aj informácie o spoločnosti, ktorá objednávku vytvára.

Stiahnutie dokumentov zdarma – na našich stránkach môžete nájsť rôzne materiály na stiahnutie. Tie vám pošleme na vami zadaný email. Stiahnutie dokumentov sa deje na základe vášho súhlasu. Email spracovávame v službe Mailchimp.

Keď si stiahnete naše dokumenty zdarma, uplatňujeme pravidlo oprávneného záujmu. To znamená, že vám budeme posielať aj ďalšie nové materiály a novinky z oblasti zdravého dýchania, zdravého životného štýlu, osobného rozvoja, ponuky seminárov a workshopov, to všetko maximálne 1 krát za týždeň.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše údaje uchovávame maximálne po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy neurčia inak (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy).

Samozrejme, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Môžete nám napísať email na info@deepen.sk , alebo sa jednoducho odhlásiť z odberu na konci každého emailu.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od samotných fanúšikov našich projektov na podporu zdravia a osobného rozvoja, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie a rady o motivácii, utužovaní vzťahov a osobnom rozvoji pre deti a dospelých.

Ste v bezpečí

Je pre nás dôležité, aby vaše údaje boli v bezpečí. Pracujeme na zabezpečených počítačoch, implementovali sme antivírusové systémy na kontrolu našich počítačov a zabezpečili sme ich proti hackerským útokom.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, pokiaľ nejde o služby, v ktorých spracovávame vaše údaje, ako sú Mailchimp alebo Google.

Sme tu pre vás

Keďže spracovávame vaše osobné údaje, máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Na vyžiadanie Vám ich zašleme písomne, alebo nám napíšte na:

info@deepen.sk

Máte právo na doplnenie osobných údajov, úpravu osobných údajov alebo  vymazanie osobných údajov.

Právo na vymazanie však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme (napríklad z dôvodu účtovníctva pri vašej objednávke) tak si ich musíme podľa zákona ponechať.

Kto všetko má prístup k vašim údajom?

Prevádzkovateľom na účely spracovania vašich osobných údajov je:

Martina Penxová – DeepEn, J. Tranovského 1279/1, 058 01 Poprad
IČO: 40126421
DIČ: 1045974061

Náš tím funguje na základe zmlúv, ktoré zabezpečujú, že vaše údaje sú v rámci nášho tímu v bezpečí.

Na komunikáciu využívame email na vlastnej doméne, založenej na platforme websupport, ktorý máme zabezpečený dvojitým overením hesla.

Účtovnícke služby – Anežka Kacvinská, kacvinskaa@gmail.com

Hosting webu máme zakúpený vo firme  Websupport, s.r.o.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľké firmy na trhu – v nich sme odsúhlasili ich nové podmienky, ktoré sú tiež v súlade s nariadením GDPR.

Ide o:

  • Softvér na správu emailových adries – Mailchimp
  • Softvér na analýzu webu – Google Analytics
  • Cloudový softvér na správu dokumentov – Google Drive, Dropbox

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na projekty a produkty projektov, s ktorými spolupracujeme a pomáhame si. Tieto projekty však majú vlastné Zásady spracovania osobných údajov a my za ne nezodpovedáme.

Aj napriek tomu nás neváhajte kontaktovať, ak máte akékoľvek podozrenie na nedodržiavanie zásad GDPR u tretích strán.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na: info@deepen.sk